Preview Mode Links will not work in preview mode

Under det blå täcket


May 3, 2017

Välkomna till Under det blå täcket, en programserie om maskulinitetsnormer av freds och ungdomsorganisationen PeaceWorks. Under fem avsnitt kommer vi att prata om, granska och ifrågasätta maskulinitet och hur det påverkar både samhället i stort och oss som individer.

I det här avsnittet kommer moderator Agnes, tillsammans med gästerna Jon och Elin att prata om sex och kärlek. Vad finns det för normer kring sex och kärlek? Vad är feministisk porr?

#peaceworks #underdetblatacket #feminism #maskulinitet #normer #machokultur #normkritik #jamstalldhet #maktochmojlighet